תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

27

אשכול שומרון

מבוא דותן

מבוא דותן/מרכז

חדרה

ת. מרכזית חדרה
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  63616
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  63578
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 3
  מס׳ תחנה
  60972
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 4
  מס׳ תחנה
  43496
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 5
  מס׳ תחנה
  47138
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 6
  מס׳ תחנה
  40723
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 7
  מס׳ תחנה
  43305
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 8
  מס׳ תחנה
  43353
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 9
  מס׳ תחנה
  40461
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 10
  מס׳ תחנה
  40668
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 11
  מס׳ תחנה
  40575
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 12
  מס׳ תחנה
  40555
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 13
  מס׳ תחנה
  40452
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 14
  מס׳ תחנה
  40410
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 15
  מס׳ תחנה
  40280
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 16
  מס׳ תחנה
  40252
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 17
  מס׳ תחנה
  40246
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 18
  מס׳ תחנה
  40214
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 19
  מס׳ תחנה
  40207
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 20
  מס׳ תחנה
  40197
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 21
  מס׳ תחנה
  40179
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 22
  מס׳ תחנה
  40785
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 23
  מס׳ תחנה
  47381
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

מבוא דותן/מרכז

מבוא דותן

ביום

01/12/2022