תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

389

אשכול שומרון

בני ברק

אזור התעשייה

עמנואל

'חת''ם סופר ה
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  20163
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  20162
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  21730
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  21365
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 5
  מס׳ תחנה
  26402
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 6
  מס׳ תחנה
  22970
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 7
  מס׳ תחנה
  22276
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 8
  מס׳ תחנה
  23039
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 9
  מס׳ תחנה
  27091
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 10
  מס׳ תחנה
  27092
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 11
  מס׳ תחנה
  27085
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 12
  מס׳ תחנה
  27043
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 13
  מס׳ תחנה
  21560
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 14
  מס׳ תחנה
  21372
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 15
  מס׳ תחנה
  20075
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 16
  מס׳ תחנה
  26550
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 17
  מס׳ תחנה
  26554
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 18
  מס׳ תחנה
  21161
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 19
  מס׳ תחנה
  27063
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 20
  מס׳ תחנה
  37789
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 21
  מס׳ תחנה
  39661
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 22
  מס׳ תחנה
  63449
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 23
  מס׳ תחנה
  63431
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 24
  מס׳ תחנה
  63284
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 25
  מס׳ תחנה
  63314
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 26
  מס׳ תחנה
  63305
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 27
  מס׳ תחנה
  61033
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 28
  מס׳ תחנה
  63293
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 29
  מס׳ תחנה
  63292
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 30
  מס׳ תחנה
  63581
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 31
  מס׳ תחנה
  61034
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 32
  מס׳ תחנה
  63288
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 33
  מס׳ תחנה
  63287
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 34
  מס׳ תחנה
  63285
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 35
  מס׳ תחנה
  63296
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 36
  מס׳ תחנה
  63297
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 37
  מס׳ תחנה
  63301
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

אזור התעשייה

בני ברק

ביום

04/12/2023