תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

130

אשכול שומרון

כפר סבא

בית משפט/טשרניחובסקי

שומרון

מחסום אליהו
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  37135
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  37017
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  37020
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  37027
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 5
  מס׳ תחנה
  39690
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 6
  מס׳ תחנה
  37032
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 7
  מס׳ תחנה
  37033
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 8
  מס׳ תחנה
  37035
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 9
  מס׳ תחנה
  34755
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 10
  מס׳ תחנה
  37041
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 11
  מס׳ תחנה
  39791
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 12
  מס׳ תחנה
  37047
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 13
  מס׳ תחנה
  39717
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 14
  מס׳ תחנה
  63108
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 15
  מס׳ תחנה
  63171
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

בית משפט/טשרניחובסקי

כפר סבא

ביום

01/12/2022