תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

275

אשכול שומרון

נתניה

ת. מרכזית נתניה/רציפים

אריאל

אוניברסיטת אריאל/כביש 31
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  30136
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  39274
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  39246
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  30254
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 5
  מס׳ תחנה
  30283
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 6
  מס׳ תחנה
  30337
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 7
  מס׳ תחנה
  30361
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 8
  מס׳ תחנה
  30341
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 9
  מס׳ תחנה
  39374
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 10
  מס׳ תחנה
  36476
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 11
  מס׳ תחנה
  37865
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 12
  מס׳ תחנה
  37016
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 13
  מס׳ תחנה
  37206
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 14
  מס׳ תחנה
  32734
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 15
  מס׳ תחנה
  37254
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 16
  מס׳ תחנה
  37153
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 17
  מס׳ תחנה
  39685
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 18
  מס׳ תחנה
  39661
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 19
  מס׳ תחנה
  63111
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 20
  מס׳ תחנה
  63228
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 21
  מס׳ תחנה
  63429
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 22
  מס׳ תחנה
  61373
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 23
  מס׳ תחנה
  63414
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 24
  מס׳ תחנה
  63233
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 25
  מס׳ תחנה
  63238
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 26
  מס׳ תחנה
  63322
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 27
  מס׳ תחנה
  63261
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 28
  מס׳ תחנה
  63442
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 29
  מס׳ תחנה
  63264
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 30
  מס׳ תחנה
  63270
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 31
  מס׳ תחנה
  63272
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 32
  מס׳ תחנה
  63438
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 33
  מס׳ תחנה
  63275
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

ת. מרכזית נתניה/רציפים

נתניה

ביום

01/12/2022