תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

437

אשכול שומרון

תל אביב יפו

ת.מרכזית תל אביב קומה 7/רציפים

נופים

הדקל/סובה
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  22955
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  23016
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  21221
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  23014
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 5
  מס׳ תחנה
  21764
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 6
  מס׳ תחנה
  27010
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 7
  מס׳ תחנה
  28665
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 8
  מס׳ תחנה
  21644
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 9
  מס׳ תחנה
  21195
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 10
  מס׳ תחנה
  21540
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 11
  מס׳ תחנה
  22980
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 12
  מס׳ תחנה
  26544
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 13
  מס׳ תחנה
  21161
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 14
  מס׳ תחנה
  27063
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 15
  מס׳ תחנה
  37789
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 16
  מס׳ תחנה
  39685
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 17
  מס׳ תחנה
  39661
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 18
  מס׳ תחנה
  63111
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 19
  מס׳ תחנה
  63417
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 20
  מס׳ תחנה
  63419
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 21
  מס׳ תחנה
  63415
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 22
  מס׳ תחנה
  63408
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 23
  מס׳ תחנה
  63402
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 24
  מס׳ תחנה
  63407
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 25
  מס׳ תחנה
  63434
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 26
  מס׳ תחנה
  63281
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 27
  מס׳ תחנה
  63431
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 28
  מס׳ תחנה
  63208
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 29
  מס׳ תחנה
  63590
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

ת.מרכזית תל אביב קומה 7/רציפים

תל אביב יפו

ביום

01/12/2022