תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

161

אשכול שומרון

ערבות הירדן

מרכז מסחרי מפגש הביקעה

אריאל

אוניברסיטת אריאל/כביש 31
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  61189
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  63394
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 3
  מס׳ תחנה
  63392
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 4
  מס׳ תחנה
  63389
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 5
  מס׳ תחנה
  63386
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 6
  מס׳ תחנה
  60960
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 7
  מס׳ תחנה
  63604
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 8
  מס׳ תחנה
  63448
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 9
  מס׳ תחנה
  63679
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 10
  מס׳ תחנה
  63387
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 11
  מס׳ תחנה
  63384
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 12
  מס׳ תחנה
  63383
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 13
  מס׳ תחנה
  63355
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 14
  מס׳ תחנה
  63349
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 15
  מס׳ תחנה
  65366
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 16
  מס׳ תחנה
  63429
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 17
  מס׳ תחנה
  61373
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 18
  מס׳ תחנה
  63414
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 19
  מס׳ תחנה
  63233
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 20
  מס׳ תחנה
  63238
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 21
  מס׳ תחנה
  63322
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 22
  מס׳ תחנה
  63261
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 23
  מס׳ תחנה
  63442
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 24
  מס׳ תחנה
  63264
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 25
  מס׳ תחנה
  63270
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 26
  מס׳ תחנה
  63272
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 27
  מס׳ תחנה
  63438
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 28
  מס׳ תחנה
  63275
  שם תחנה
  הורדה בלבד