תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

188

אשכול שומרון

בני ברק

האדמור מנדבורנא/חזון אי''ש

קרני שומרון

מועדון פיס לנוער
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  21558
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  23055
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  23058
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  21560
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 5
  מס׳ תחנה
  21372
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 6
  מס׳ תחנה
  21374
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 7
  מס׳ תחנה
  20826
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 8
  מס׳ תחנה
  20207
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 9
  מס׳ תחנה
  21597
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 10
  מס׳ תחנה
  21377
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 11
  מס׳ תחנה
  22980
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 12
  מס׳ תחנה
  21161
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 13
  מס׳ תחנה
  27063
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 14
  מס׳ תחנה
  36553
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 15
  מס׳ תחנה
  32274
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 16
  מס׳ תחנה
  32270
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 17
  מס׳ תחנה
  32267
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 18
  מס׳ תחנה
  32269
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 19
  מס׳ תחנה
  32266
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 20
  מס׳ תחנה
  36899
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 21
  מס׳ תחנה
  37662
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 22
  מס׳ תחנה
  32408
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 23
  מס׳ תחנה
  38243
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 24
  מס׳ תחנה
  31731
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 25
  מס׳ תחנה
  37168
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 26
  מס׳ תחנה
  39685
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 27
  מס׳ תחנה
  32569
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 28
  מס׳ תחנה
  32052
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 29
  מס׳ תחנה
  63108
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 30
  מס׳ תחנה
  63170
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 31
  מס׳ תחנה
  65246
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 32
  מס׳ תחנה
  63192
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 33
  מס׳ תחנה
  63190
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 34
  מס׳ תחנה
  63189
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 35
  מס׳ תחנה
  63183
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 36
  מס׳ תחנה
  63185
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 37
  מס׳ תחנה
  63188
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 38
  מס׳ תחנה
  63191
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 39
  מס׳ תחנה
  63436
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 40
  מס׳ תחנה
  63200
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 41
  מס׳ תחנה
  63207
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 42
  מס׳ תחנה
  63203
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 43
  מס׳ תחנה
  63201
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 44
  מס׳ תחנה
  63204
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 45
  מס׳ תחנה
  63206
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

האדמור מנדבורנא/חזון אי''ש

בני ברק

ביום

01/12/2022