תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

230

אשכול שומרון

נתניה

איקאה/שדרות גיבורי ישראל

שבי שומרון

מגרש ספורט
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  39516
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  39168
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  39174
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  39178
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 5
  מס׳ תחנה
  39561
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 6
  מס׳ תחנה
  30254
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 7
  מס׳ תחנה
  37800
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 8
  מס׳ תחנה
  30601
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 9
  מס׳ תחנה
  30740
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 10
  מס׳ תחנה
  37910
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 11
  מס׳ תחנה
  37902
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 12
  מס׳ תחנה
  39618
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 13
  מס׳ תחנה
  30763
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 14
  מס׳ תחנה
  65281
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 15
  מס׳ תחנה
  63216
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 16
  מס׳ תחנה
  63217
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 17
  מס׳ תחנה
  63218
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 18
  מס׳ תחנה
  61248
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 19
  מס׳ תחנה
  63220
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 20
  מס׳ תחנה
  61309
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 21
  מס׳ תחנה
  61299
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 22
  מס׳ תחנה
  63222
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 23
  מס׳ תחנה
  63223
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 24
  מס׳ תחנה
  63224
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 25
  מס׳ תחנה
  63381
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

איקאה/שדרות גיבורי ישראל

נתניה

ביום

01/12/2022
לא נמצא מידע על שעות שירות בתאריך הנבחר