תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

257

אשכול שומרון

פתח תקווה

עמל/שלמה מיכאליס

בית אריה

עופרים/כיכר
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  31599
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  32270
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  31366
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  35255
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 5
  מס׳ תחנה
  38466
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 6
  מס׳ תחנה
  38467
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 7
  מס׳ תחנה
  30897
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 8
  מס׳ תחנה
  35560
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 9
  מס׳ תחנה
  38530
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 10
  מס׳ תחנה
  38525
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 11
  מס׳ תחנה
  35526
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 12
  מס׳ תחנה
  33955
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 13
  מס׳ תחנה
  30508
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 14
  מס׳ תחנה
  35941
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 15
  מס׳ תחנה
  63635
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 16
  מס׳ תחנה
  63621
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 17
  מס׳ תחנה
  63636
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 18
  מס׳ תחנה
  60761
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 19
  מס׳ תחנה
  63637
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 20
  מס׳ תחנה
  63638
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 21
  מס׳ תחנה
  60765
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 22
  מס׳ תחנה
  61205
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 23
  מס׳ תחנה
  60763
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 24
  מס׳ תחנה
  60764
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 25
  מס׳ תחנה
  60766
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 26
  מס׳ תחנה
  60473
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 27
  מס׳ תחנה
  60779
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 28
  מס׳ תחנה
  63639
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 29
  מס׳ תחנה
  60780
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 30
  מס׳ תחנה
  63640
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 31
  מס׳ תחנה
  60778
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

עמל/שלמה מיכאליס

פתח תקווה

ביום

01/12/2022