תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

153

אשכול שומרון

פתח תקווה

בי''ח בלינסון/גשר אבנת

פדואל

קופת חולים לאומית/הר המור
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  32269
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  35447
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  36725
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  39685
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 5
  מס׳ תחנה
  39709
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 6
  מס׳ תחנה
  39661
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 7
  מס׳ תחנה
  63111
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 8
  מס׳ תחנה
  63118
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 9
  מס׳ תחנה
  63116
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 10
  מס׳ תחנה
  63112
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

בי''ח בלינסון/גשר אבנת

פתח תקווה

ביום

01/12/2022
לא נמצא מידע על שעות שירות בתאריך הנבחר