תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

174

אשכול שומרון

כפר סבא

בית משפט/טשרניחובסקי

קדומים

דרך הציונות/יהלום
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  37135
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  37017
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  37020
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  37027
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 5
  מס׳ תחנה
  39690
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 6
  מס׳ תחנה
  37032
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 7
  מס׳ תחנה
  37033
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 8
  מס׳ תחנה
  37035
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 9
  מס׳ תחנה
  34755
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 10
  מס׳ תחנה
  39794
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 11
  מס׳ תחנה
  30005
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 12
  מס׳ תחנה
  37041
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 13
  מס׳ תחנה
  39791
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 14
  מס׳ תחנה
  37910
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 15
  מס׳ תחנה
  37902
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 16
  מס׳ תחנה
  39618
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 17
  מס׳ תחנה
  30763
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 18
  מס׳ תחנה
  65281
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 19
  מס׳ תחנה
  63215
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 20
  מס׳ תחנה
  63216
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 21
  מס׳ תחנה
  63217
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 22
  מס׳ תחנה
  63218
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 23
  מס׳ תחנה
  61248
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 24
  מס׳ תחנה
  63220
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 25
  מס׳ תחנה
  61309
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 26
  מס׳ תחנה
  61299
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 27
  מס׳ תחנה
  63222
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 28
  מס׳ תחנה
  63223
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 29
  מס׳ תחנה
  63224
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 30
  מס׳ תחנה
  63381
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 31
  מס׳ תחנה
  63380
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 32
  מס׳ תחנה
  65293
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 33
  מס׳ תחנה
  63591
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 34
  מס׳ תחנה
  63316
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 35
  מס׳ תחנה
  63319
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 36
  מס׳ תחנה
  63321
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 37
  מס׳ תחנה
  63324
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

בית משפט/טשרניחובסקי

כפר סבא

ביום

01/12/2022