תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

101

אשכול שומרון

אריאל

מגרש כדורגל

אלון מורה

אלון מורה/ישיבה 2
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  63946
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  63273
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 3
  מס׳ תחנה
  63271
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 4
  מס׳ תחנה
  63265
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 5
  מס׳ תחנה
  63263
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 6
  מס׳ תחנה
  63410
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 7
  מס׳ תחנה
  63098
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 8
  מס׳ תחנה
  63411
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 9
  מס׳ תחנה
  63409
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 10
  מס׳ תחנה
  63221
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 11
  מס׳ תחנה
  63219
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 12
  מס׳ תחנה
  65260
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 13
  מס׳ תחנה
  63229
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 14
  מס׳ תחנה
  63428
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 15
  מס׳ תחנה
  63343
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 16
  מס׳ תחנה
  63340
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 17
  מס׳ תחנה
  63339
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 18
  מס׳ תחנה
  63432
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 19
  מס׳ תחנה
  63359
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 20
  מס׳ תחנה
  63345
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 21
  מס׳ תחנה
  63346
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 22
  מס׳ תחנה
  63359
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 23
  מס׳ תחנה
  65424
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 24
  מס׳ תחנה
  63361
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 25
  מס׳ תחנה
  63362
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 26
  מס׳ תחנה
  63363
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 27
  מס׳ תחנה
  61249
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 28
  מס׳ תחנה
  63359
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 29
  מס׳ תחנה
  63360
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 30
  מס׳ תחנה
  63365
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 31
  מס׳ תחנה
  63367
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 32
  מס׳ תחנה
  63398
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 33
  מס׳ תחנה
  63368
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 34
  מס׳ תחנה
  63371
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 35
  מס׳ תחנה
  63374
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 36
  מס׳ תחנה
  63373
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 37
  מס׳ תחנה
  63376
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 38
  מס׳ תחנה
  63378
  שם תחנה
  הורדה בלבד