תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

101

אשכול שומרון

אריאל

מוריה/שד. ירושלים

ברכה

קופת חולים כללית
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  63266
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  61242
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 3
  מס׳ תחנה
  63279
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 4
  מס׳ תחנה
  63340
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 5
  מס׳ תחנה
  63345
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 6
  מס׳ תחנה
  63359
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 7
  מס׳ תחנה
  63360
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 8
  מס׳ תחנה
  63358
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 9
  מס׳ תחנה
  65424
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 10
  מס׳ תחנה
  63362
  שם תחנה
  הורדה בלבד