תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

391

אשכול שומרון

ביתר עילית

מרכז מסחרי כיכר העיר

עמנואל

'חת''ם סופר ה
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  60102
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  60092
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  60095
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  63888
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 5
  מס׳ תחנה
  60194
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 6
  מס׳ תחנה
  60080
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 7
  מס׳ תחנה
  60083
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 8
  מס׳ תחנה
  60086
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 9
  מס׳ תחנה
  60152
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 10
  מס׳ תחנה
  6202
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 11
  מס׳ תחנה
  540
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 12
  מס׳ תחנה
  5422
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 13
  מס׳ תחנה
  5353
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 14
  מס׳ תחנה
  3557
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 15
  מס׳ תחנה
  5432
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 16
  מס׳ תחנה
  6211
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 17
  מס׳ תחנה
  5444
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 18
  מס׳ תחנה
  63431
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 19
  מס׳ תחנה
  61033
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 20
  מס׳ תחנה
  63293
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 21
  מס׳ תחנה
  63292
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 22
  מס׳ תחנה
  63581
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 23
  מס׳ תחנה
  61034
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 24
  מס׳ תחנה
  63288
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 25
  מס׳ תחנה
  63287
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 26
  מס׳ תחנה
  63285
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 27
  מס׳ תחנה
  63296
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 28
  מס׳ תחנה
  63297
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 29
  מס׳ תחנה
  63301
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

מרכז מסחרי כיכר העיר

ביתר עילית

ביום

01/12/2022