תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

292

אשכול שומרון

אשדוד

ת. מרכזית אשדוד/רציפים

אריאל

אוניברסיטת אריאל/כביש 31
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  11001
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  11015
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  11016
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  11271
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 5
  מס׳ תחנה
  11010
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 6
  מס׳ תחנה
  11011
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 7
  מס׳ תחנה
  11012
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 8
  מס׳ תחנה
  11013
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 9
  מס׳ תחנה
  31074
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 10
  מס׳ תחנה
  31075
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 11
  מס׳ תחנה
  31078
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 12
  מס׳ תחנה
  33702
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 13
  מס׳ תחנה
  39709
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 14
  מס׳ תחנה
  39660
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 15
  מס׳ תחנה
  63111
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 16
  מס׳ תחנה
  63228
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 17
  מס׳ תחנה
  63429
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 18
  מס׳ תחנה
  61373
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 19
  מס׳ תחנה
  63259
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 20
  מס׳ תחנה
  63270
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 21
  מס׳ תחנה
  63272
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 22
  מס׳ תחנה
  63438
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 23
  מס׳ תחנה
  63275
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

ת. מרכזית אשדוד/רציפים

אשדוד

ביום

01/12/2022