תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

65

אשכול שומרון

פתח תקווה

החרש/עמל

נופים

הדקל/סובה
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  34934
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  31599
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  32270
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  32267
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 5
  מס׳ תחנה
  31366
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 6
  מס׳ תחנה
  32269
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 7
  מס׳ תחנה
  32266
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 8
  מס׳ תחנה
  36899
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 9
  מס׳ תחנה
  32800
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 10
  מס׳ תחנה
  32399
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 11
  מס׳ תחנה
  32403
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 12
  מס׳ תחנה
  37545
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 13
  מס׳ תחנה
  38243
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 14
  מס׳ תחנה
  31731
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 15
  מס׳ תחנה
  37168
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 16
  מס׳ תחנה
  39685
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 17
  מס׳ תחנה
  39661
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 18
  מס׳ תחנה
  63111
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 19
  מס׳ תחנה
  63449
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 20
  מס׳ תחנה
  63281
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 21
  מס׳ תחנה
  63431
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 22
  מס׳ תחנה
  63208
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 23
  מס׳ תחנה
  63590
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

החרש/עמל

פתח תקווה

ביום

21/03/2023