תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

25

אשכול שומרון

חריש

קידמה/התמדה

שקד

בריכה
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  43483
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  43485
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  43349
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  43306
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 5
  מס׳ תחנה
  43334
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 6
  מס׳ תחנה
  40571
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 7
  מס׳ תחנה
  43495
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 8
  מס׳ תחנה
  60480
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 9
  מס׳ תחנה
  63620
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 10
  מס׳ תחנה
  63570
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 11
  מס׳ תחנה
  63611
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 12
  מס׳ תחנה
  61207
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 13
  מס׳ תחנה
  60483
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 14
  מס׳ תחנה
  60777
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

קידמה/התמדה

חריש

ביום

04/12/2023