תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

54

אשכול שומרון

קרני שומרון

קניון קרני שומרון

אריאל

אוניברסיטת אריאל/כביש 31
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  63436
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  65268
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 3
  מס׳ תחנה
  65239
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 4
  מס׳ תחנה
  63200
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 5
  מס׳ תחנה
  63213
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 6
  מס׳ תחנה
  65290
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 7
  מס׳ תחנה
  63590
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 8
  מס׳ תחנה
  63198
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 9
  מס׳ תחנה
  63208
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 10
  מס׳ תחנה
  63197
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 11
  מס׳ תחנה
  63283
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 12
  מס׳ תחנה
  63281
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 13
  מס׳ תחנה
  63282
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 14
  מס׳ תחנה
  63227
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 15
  מס׳ תחנה
  63417
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 16
  מס׳ תחנה
  63419
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 17
  מס׳ תחנה
  63415
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 18
  מס׳ תחנה
  63408
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 19
  מס׳ תחנה
  63402
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 20
  מס׳ תחנה
  63407
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 21
  מס׳ תחנה
  63434
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 22
  מס׳ תחנה
  63196
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 23
  מס׳ תחנה
  61429
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 24
  מס׳ תחנה
  63228
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 25
  מס׳ תחנה
  63429
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 26
  מס׳ תחנה
  61373
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 27
  מס׳ תחנה
  63414
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 28
  מס׳ תחנה
  63233
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 29
  מס׳ תחנה
  63238
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 30
  מס׳ תחנה
  63322
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 31
  מס׳ תחנה
  63261
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 32
  מס׳ תחנה
  63442
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 33
  מס׳ תחנה
  63264
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 34
  מס׳ תחנה
  63270
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 35
  מס׳ תחנה
  63272
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 36
  מס׳ תחנה
  63438
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 37
  מס׳ תחנה
  63275
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

קניון קרני שומרון

קרני שומרון

ביום

01/12/2022