תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

70

אשכול שומרון

אריאל

מגרש כדורגל

קרני שומרון

קניון קרני שומרון
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  63946
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  63273
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 3
  מס׳ תחנה
  63271
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 4
  מס׳ תחנה
  63265
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 5
  מס׳ תחנה
  63263
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 6
  מס׳ תחנה
  63410
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 7
  מס׳ תחנה
  63098
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 8
  מס׳ תחנה
  63411
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 9
  מס׳ תחנה
  63409
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 10
  מס׳ תחנה
  63221
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 11
  מס׳ תחנה
  63219
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 12
  מס׳ תחנה
  63262
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 13
  מס׳ תחנה
  63412
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 14
  מס׳ תחנה
  63427
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 15
  מס׳ תחנה
  63229
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 16
  מס׳ תחנה
  63428
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 17
  מס׳ תחנה
  63449
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 18
  מס׳ תחנה
  63281
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 19
  מס׳ תחנה
  63431
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 20
  מס׳ תחנה
  63208
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 21
  מס׳ תחנה
  63590
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 22
  מס׳ תחנה
  63198
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 23
  מס׳ תחנה
  63197
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 24
  מס׳ תחנה
  63284
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 25
  מס׳ תחנה
  63214
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 26
  מס׳ תחנה
  63199
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 27
  מס׳ תחנה
  63192
  שם תחנה
  הורדה בלבד