תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

19

אשכול שומרון

ראש העין

ת. רכבת ראש העין צפון

אורנית

הארבל/שורק
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  32052
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  39707
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 3
  מס׳ תחנה
  39709
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 4
  מס׳ תחנה
  39661
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 5
  מס׳ תחנה
  63111
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 6
  מס׳ תחנה
  65291
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 7
  מס׳ תחנה
  65241
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 8
  מס׳ תחנה
  63099
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 9
  מס׳ תחנה
  39714
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 10
  מס׳ תחנה
  39715
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 11
  מס׳ תחנה
  39716
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 12
  מס׳ תחנה
  63104
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 13
  מס׳ תחנה
  63106
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 14
  מס׳ תחנה
  63105
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 15
  מס׳ תחנה
  63103
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 16
  מס׳ תחנה
  63100
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 17
  מס׳ תחנה
  63102
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 18
  מס׳ תחנה
  65292
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 19
  מס׳ תחנה
  63998
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 20
  מס׳ תחנה
  65451
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 21
  מס׳ תחנה
  65243
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

ת. רכבת ראש העין צפון

ראש העין

ביום

04/12/2023