תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

19

אשכול שומרון

אורנית

הארבל/שורק

ראש העין

ת. רכבת ראש העין צפון
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  65243
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  65244
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 3
  מס׳ תחנה
  65245
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 4
  מס׳ תחנה
  63453
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 5
  מס׳ תחנה
  63997
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 6
  מס׳ תחנה
  65452
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 7
  מס׳ תחנה
  65242
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 8
  מס׳ תחנה
  63101
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 9
  מס׳ תחנה
  63111
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 10
  מס׳ תחנה
  39662
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 11
  מס׳ תחנה
  32052
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

הארבל/שורק

אורנית

ביום

01/12/2022