תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

80

אשכול שומרון

כפר סבא

בית משפט/טשרניחובסקי

קדומים

היובל/הנבל
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  37135
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  37017
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  37020
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  37027
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 5
  מס׳ תחנה
  39690
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 6
  מס׳ תחנה
  37032
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 7
  מס׳ תחנה
  37033
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 8
  מס׳ תחנה
  37035
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 9
  מס׳ תחנה
  34755
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 10
  מס׳ תחנה
  37041
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 11
  מס׳ תחנה
  39791
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 12
  מס׳ תחנה
  37047
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 13
  מס׳ תחנה
  39717
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 14
  מס׳ תחנה
  65246
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 15
  מס׳ תחנה
  63192
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 16
  מס׳ תחנה
  63436
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 17
  מס׳ תחנה
  63195
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 18
  מס׳ תחנה
  63316
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 19
  מס׳ תחנה
  63319
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 20
  מס׳ תחנה
  63321
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 21
  מס׳ תחנה
  63324
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 22
  מס׳ תחנה
  63328
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 23
  מס׳ תחנה
  63330
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 24
  מס׳ תחנה
  63333
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 25
  מס׳ תחנה
  61250
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

בית משפט/טשרניחובסקי

כפר סבא

ביום

01/12/2022