תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

עדכונים ושינויים

מירוץ 2023 רמת גן

עודכן:
22.05.23
10:35

נוסעים נכבדים לידיעתכם,

ביום שלישי,ה - 23.05.2023 מתוכנן להיערך מרוץ 2023 רמת גן .לצורך כך, החל משעה 17:00
ועד 05:00 למחרת צפויות חסימות שונות לאורך רחוב אבא הלל ומסביב לקניון איילון .

להלן הסדרי התנועה:

• בין השעות 17:00 עד 23:00 : רחוב אבא הלל ודרך ששת הימים ייחסמו לתנועה לשני כיווני
הנסיעה
• בין השעות 17:00 עד 23:00 רחוב אבא הלל ייחסם לתנועה לשני כיווני הנסיעה . המקטע
שבין רוקח לבן גוריון יישאר סגור עד 05:00

קווים מושפעים:
• אשכול שומרון : 388,389,589,189
• אשכול פרוזדור ירושלים : 190

קווים מושפעים: 189 אשכול שומרון
שינוי מסלול :
לקו 189 (מבני ברק )
מסלול רגיל עד פינת מבצע קדוש -ישר ברחוב רבי ישראל אבו חצירא -שמאלה לרחוב זאב
ז'בוטינסקי - המשך מסלול
לקו 189 (מעמנואל)
מסלול רגיל עד פינת רבי ישראל אבוחצירא - ימינה לרחוב רבי ישראל אבו חצירא - ישר לרחוב
מבצע קדוש -המשך מסלול
הודעה : בנוסף לחסימה, צפויים עומסי תנועה באיזור אשר ייתכן ויגרמו לשיבושים בלוחות זמני
יציאות הקווים. מומלץ להתעדכן בזמן אמת מול מוקד תנופה * 8797
תחנות  מבוטלת
קניון איילון/דרך אבא הלל 21666
קניון איילון/מבצע קדש 21452
מגדל קונקורד/דרך בן גורין 22273
דרך זאב ז'בוטינסקי/דרך בן גוריון 21684
דרך ז'בוטינסקי/דב גרונר 26416
ז'בוטינסקי/אבו חצירא 21730
הרב ישראל אבו חצירא/דרך ז'בוטינסקי 20079
מגדל צ'מפיון/דרך ששת הימים 21747
אבו חצירא/הקישון 20155
דרך זאב ז'בוטינסקי/מכון מור 21500
דרך בן גוריון/יהושע בן נון 21230
מגדל ויטה /דרך בן גוריון 21165
דרך ז'בוטינסקי/דב גרונר 21365

בעקבות המירוץ , צפויים עומסי תנועה באיזור אשר ייתכן ויגרמו לשיבושים בלוחות זמני
יציאות הקווים ואף סטייה מהמסלול ע"פ הוראות שוטר במקום )במידה ומפת החסימות תהיה
נרחבת יותר( . מומלץ להתעדכן בזמן אמת מול מוקד תנופה 8797 *