תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

27

אשכול שומרון

חדרה

ת. מרכזית חדרה/רציפים

מבוא דותן

מבוא דותן/מרכז
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  47962
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  40144
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 3
  מס׳ תחנה
  40147
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 4
  מס׳ תחנה
  40181
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 5
  מס׳ תחנה
  40207
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 6
  מס׳ תחנה
  40197
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 7
  מס׳ תחנה
  40212
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 8
  מס׳ תחנה
  40227
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 9
  מס׳ תחנה
  40247
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 10
  מס׳ תחנה
  40255
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 11
  מס׳ תחנה
  40281
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 12
  מס׳ תחנה
  40420
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 13
  מס׳ תחנה
  40458
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 14
  מס׳ תחנה
  40557
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 15
  מס׳ תחנה
  46132
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 16
  מס׳ תחנה
  46009
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 17
  מס׳ תחנה
  43899
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 18
  מס׳ תחנה
  43349
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 19
  מס׳ תחנה
  43354
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 20
  מס׳ תחנה
  43306
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 21
  מס׳ תחנה
  43334
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 22
  מס׳ תחנה
  40571
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 23
  מס׳ תחנה
  43495
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 24
  מס׳ תחנה
  60971
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 25
  מס׳ תחנה
  63578
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 26
  מס׳ תחנה
  63616
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

ת. מרכזית חדרה/רציפים

חדרה

ביום

21/07/2024