תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

אשכול שומרון