תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

183

פרוזדור ירושלים

ירושלים

היכל המשפט/אבא אבן

כסלון

כסלון ט
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  1106
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  5200
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  647
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  643
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 5
  מס׳ תחנה
  2602
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 6
  מס׳ תחנה
  1892
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 7
  מס׳ תחנה
  5586
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 8
  מס׳ תחנה
  5519
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 9
  מס׳ תחנה
  5517
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 10
  מס׳ תחנה
  5515
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 11
  מס׳ תחנה
  5530
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 12
  מס׳ תחנה
  5528
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 13
  מס׳ תחנה
  5526
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 14
  מס׳ תחנה
  5527
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 15
  מס׳ תחנה
  5529
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 16
  מס׳ תחנה
  5511
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 17
  מס׳ תחנה
  5514
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 18
  מס׳ תחנה
  5512
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 19
  מס׳ תחנה
  5510
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 20
  מס׳ תחנה
  5504
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 21
  מס׳ תחנה
  9856
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 22
  מס׳ תחנה
  9858
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 23
  מס׳ תחנה
  348
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 24
  מס׳ תחנה
  5477
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 25
  מס׳ תחנה
  5473
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 26
  מס׳ תחנה
  5471
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 27
  מס׳ תחנה
  5472
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 28
  מס׳ תחנה
  5474
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 29
  מס׳ תחנה
  5468
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 30
  מס׳ תחנה
  5475
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 31
  מס׳ תחנה
  8
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

היכל המשפט/אבא אבן

ירושלים

ביום

21/07/2024
חלופה 183-11 : י"ם/ אבא אבן - כסלון