תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

187

פרוזדור ירושלים

ירושלים

היכל המשפט/אבא אבן

הר אדר

אולם ספורט
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  1106
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  5200
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  647
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  5603
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 5
  מס׳ תחנה
  638
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 6
  מס׳ תחנה
  5581
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 7
  מס׳ תחנה
  5584
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 8
  מס׳ תחנה
  5578
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 9
  מס׳ תחנה
  5575
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 10
  מס׳ תחנה
  5585
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 11
  מס׳ תחנה
  5580
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 12
  מס׳ תחנה
  65142
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 13
  מס׳ תחנה
  65144
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 14
  מס׳ תחנה
  65145
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 15
  מס׳ תחנה
  65146
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 16
  מס׳ תחנה
  65147
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 17
  מס׳ תחנה
  65150
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 18
  מס׳ תחנה
  65148
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 19
  מס׳ תחנה
  65149
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 20
  מס׳ תחנה
  65151
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 21
  מס׳ תחנה
  65141
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 22
  מס׳ תחנה
  65140
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 23
  מס׳ תחנה
  65152
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 24
  מס׳ תחנה
  65153
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 25
  מס׳ תחנה
  65143
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 26
  מס׳ תחנה
  61506
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

היכל המשפט/אבא אבן

ירושלים

ביום

21/07/2024
חלופה 187-11 : י"ם/תחנה מרכזית - הר אדר חלופה 187-13 : י"ם/היכל המשפט - נוף הרים/הגיא