תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

211

אשכול שומרון

דרום השרון

מעבר אייל

תל אביב יפו

ת. רכבת תל אביב סבידור/על פרשת דרכים
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  39735
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  37074
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  39751
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  27084
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 5
  מס׳ תחנה
  20165
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 6
  מס׳ תחנה
  27059
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 7
  מס׳ תחנה
  21730
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 8
  מס׳ תחנה
  20176
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 9
  מס׳ תחנה
  21470
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 10
  מס׳ תחנה
  21654
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 11
  מס׳ תחנה
  21189
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 12
  מס׳ תחנה
  21139
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

מעבר אייל

דרום השרון

ביום

23/06/2024
חלופה 211-11 : מעבר אייל - מחלף גהה צפון
לא נמצא מידע על שעות שירות בתאריך הנבחר