תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

211

אשכול שומרון

דרום השרון

מעבר אייל

פתח תקווה

מחלף גהה צפון
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  39735
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  37074
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  39684
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  38242
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 5
  מס׳ תחנה
  31732
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 6
  מס׳ תחנה
  38303
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 7
  מס׳ תחנה
  32409
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 8
  מס׳ תחנה
  32868
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 9
  מס׳ תחנה
  35373
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 10
  מס׳ תחנה
  32271
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 11
  מס׳ תחנה
  34063
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 12
  מס׳ תחנה
  32277
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 13
  מס׳ תחנה
  32259
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 14
  מס׳ תחנה
  37655
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 15
  מס׳ תחנה
  21632
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

מעבר אייל

דרום השרון

ביום

01/12/2022