תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

629

פרוזדור ירושלים

ירושלים

הרב ש''י זווין/הרב וינוגרד

בית שמש

זכריה הנביא/שדרות האמוראים
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  1497
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  2981
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  2982
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  2983
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 5
  מס׳ תחנה
  3087
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 6
  מס׳ תחנה
  3654
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 7
  מס׳ תחנה
  5825
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 8
  מס׳ תחנה
  1812
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 9
  מס׳ תחנה
  1944
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 10
  מס׳ תחנה
  60028
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 11
  מס׳ תחנה
  61157
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 12
  מס׳ תחנה
  5855
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 13
  מס׳ תחנה
  1485
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 14
  מס׳ תחנה
  1486
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 15
  מס׳ תחנה
  3662
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 16
  מס׳ תחנה
  1487
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 17
  מס׳ תחנה
  2948
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 18
  מס׳ תחנה
  2987
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 19
  מס׳ תחנה
  5433
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 20
  מס׳ תחנה
  5360
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 21
  מס׳ תחנה
  5356
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 22
  מס׳ תחנה
  572
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 23
  מס׳ תחנה
  573
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 24
  מס׳ תחנה
  574
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 25
  מס׳ תחנה
  575
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 26
  מס׳ תחנה
  576
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 27
  מס׳ תחנה
  577
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 28
  מס׳ תחנה
  578
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 29
  מס׳ תחנה
  579
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 30
  מס׳ תחנה
  580
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 31
  מס׳ תחנה
  581
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 32
  מס׳ תחנה
  5201
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 33
  מס׳ תחנה
  660
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 34
  מס׳ תחנה
  1340
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 35
  מס׳ תחנה
  1746
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 36
  מס׳ תחנה
  1451
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 37
  מס׳ תחנה
  1323
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

הרב ש''י זווין/הרב וינוגרד

ירושלים

ביום

21/07/2024
לא נמצא מידע על שעות שירות בתאריך הנבחר