תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

639

פרוזדור ירושלים

בית שמש

זכריה הנביא/שדרות האמוראים

ירושלים

הרטום/שדרות גולדה מאיר
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  1323
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  6223
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  296
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  308
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 5
  מס׳ תחנה
  6222
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 6
  מס׳ תחנה
  309
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 7
  מס׳ תחנה
  632
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 8
  מס׳ תחנה
  657
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 9
  מס׳ תחנה
  1248
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 10
  מס׳ תחנה
  1250
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 11
  מס׳ תחנה
  1259
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 12
  מס׳ תחנה
  1266
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 13
  מס׳ תחנה
  1321
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 14
  מס׳ תחנה
  480
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 15
  מס׳ תחנה
  6202
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 16
  מס׳ תחנה
  540
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 17
  מס׳ תחנה
  5427
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 18
  מס׳ תחנה
  5435
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 19
  מס׳ תחנה
  6211
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 20
  מס׳ תחנה
  5444
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 21
  מס׳ תחנה
  3007
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 22
  מס׳ תחנה
  9951
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

זכריה הנביא/שדרות האמוראים

בית שמש

ביום

14/04/2024
חלופה 639-23 : בית שמש/ זכריה הנביא - קרית מדע/המרפא
לא נמצא מידע על שעות שירות בתאריך הנבחר