תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

639

פרוזדור ירושלים

ירושלים

קרית מדע/המרפא

בית שמש

זכריה הנביא/נריה הנביא
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  9944
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  6212
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  5434
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  6204
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 5
  מס׳ תחנה
  546
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 6
  מס׳ תחנה
  1125
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 7
  מס׳ תחנה
  1322
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 8
  מס׳ תחנה
  1264
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 9
  מס׳ תחנה
  1256
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 10
  מס׳ תחנה
  1249
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 11
  מס׳ תחנה
  658
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 12
  מס׳ תחנה
  627
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 13
  מס׳ תחנה
  310
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 14
  מס׳ תחנה
  6221
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 15
  מס׳ תחנה
  299
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 16
  מס׳ תחנה
  6249
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 17
  מס׳ תחנה
  1325
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

קרית מדע/המרפא

ירושלים

ביום

14/04/2024