תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

989

אשכול שומרון

נתניה

מרכז רפואי לניאדו/ילדים

עמנואל

'חת''ם סופר ה
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  30087
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  63293
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  63292
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  63581
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 5
  מס׳ תחנה
  63288
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 6
  מס׳ תחנה
  63287
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 7
  מס׳ תחנה
  63285
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 8
  מס׳ תחנה
  63296
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 9
  מס׳ תחנה
  63297
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 10
  מס׳ תחנה
  63301
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

מרכז רפואי לניאדו/ילדים

נתניה

ביום

04/12/2023
לא נמצא מידע על שעות שירות בתאריך הנבחר