תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

26

אשכול שומרון

חדרה

מתחם אנרג'י

שקד

בריכה
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  43206
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  42220
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 3
  מס׳ תחנה
  40760
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 4
  מס׳ תחנה
  40761
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 5
  מס׳ תחנה
  40772
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 6
  מס׳ תחנה
  47962
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 7
  מס׳ תחנה
  40144
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 8
  מס׳ תחנה
  40147
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 9
  מס׳ תחנה
  40181
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 10
  מס׳ תחנה
  40207
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 11
  מס׳ תחנה
  40197
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 12
  מס׳ תחנה
  40212
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 13
  מס׳ תחנה
  40227
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 14
  מס׳ תחנה
  40247
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 15
  מס׳ תחנה
  40255
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 16
  מס׳ תחנה
  40281
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 17
  מס׳ תחנה
  40420
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 18
  מס׳ תחנה
  40458
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 19
  מס׳ תחנה
  40557
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 20
  מס׳ תחנה
  46132
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 21
  מס׳ תחנה
  46133
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 22
  מס׳ תחנה
  46134
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 23
  מס׳ תחנה
  40861
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 24
  מס׳ תחנה
  42086
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 25
  מס׳ תחנה
  47310
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 26
  מס׳ תחנה
  47333
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 27
  מס׳ תחנה
  40594
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 28
  מס׳ תחנה
  47421
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 29
  מס׳ תחנה
  47422
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 30
  מס׳ תחנה
  47423
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 31
  מס׳ תחנה
  47424
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 32
  מס׳ תחנה
  47425
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 33
  מס׳ תחנה
  47426
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 34
  מס׳ תחנה
  63620
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 35
  מס׳ תחנה
  63570
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 36
  מס׳ תחנה
  63611
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 37
  מס׳ תחנה
  61207
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 38
  מס׳ תחנה
  60483
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 39
  מס׳ תחנה
  60777
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

מתחם אנרג'י

חדרה

ביום

23/06/2024