תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

26

אשכול שומרון

שקד

בריכה

חדרה

ת. מרכזית חדרה
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  60777
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  61207
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 3
  מס׳ תחנה
  60483
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 4
  מס׳ תחנה
  63611
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 5
  מס׳ תחנה
  63571
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 6
  מס׳ תחנה
  63620
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 7
  מס׳ תחנה
  47421
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 8
  מס׳ תחנה
  47422
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 9
  מס׳ תחנה
  47423
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 10
  מס׳ תחנה
  47424
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 11
  מס׳ תחנה
  47425
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 12
  מס׳ תחנה
  47310
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 13
  מס׳ תחנה
  47333
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 14
  מס׳ תחנה
  40594
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 15
  מס׳ תחנה
  42098
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 16
  מס׳ תחנה
  46142
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 17
  מס׳ תחנה
  46143
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 18
  מס׳ תחנה
  40575
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 19
  מס׳ תחנה
  40555
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 20
  מס׳ תחנה
  40452
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 21
  מס׳ תחנה
  40410
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 22
  מס׳ תחנה
  40280
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 23
  מס׳ תחנה
  40252
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 24
  מס׳ תחנה
  40246
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 25
  מס׳ תחנה
  40214
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 26
  מס׳ תחנה
  40207
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 27
  מס׳ תחנה
  40197
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 28
  מס׳ תחנה
  40179
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 29
  מס׳ תחנה
  40785
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 30
  מס׳ תחנה
  40773
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 31
  מס׳ תחנה
  40078
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 32
  מס׳ תחנה
  40053
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 33
  מס׳ תחנה
  42220
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 34
  מס׳ תחנה
  40760
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 35
  מס׳ תחנה
  40761
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 36
  מס׳ תחנה
  40089
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 37
  מס׳ תחנה
  40110
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

בריכה

שקד

ביום

01/12/2022