תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

115

פרוזדור ירושלים

בית שמש

זכריה הנביא/נריה הנביא

ירושלים

ממילא/קריב
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  1325
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  1450
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  1747
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  1331
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 5
  מס׳ תחנה
  1339
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 6
  מס׳ תחנה
  659
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 7
  מס׳ תחנה
  663
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 8
  מס׳ תחנה
  634
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 9
  מס׳ תחנה
  588
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 10
  מס׳ תחנה
  589
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 11
  מס׳ תחנה
  590
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 12
  מס׳ תחנה
  5219
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 13
  מס׳ תחנה
  593
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 14
  מס׳ תחנה
  594
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 15
  מס׳ תחנה
  595
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 16
  מס׳ תחנה
  596
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 17
  מס׳ תחנה
  597
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 18
  מס׳ תחנה
  591
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 19
  מס׳ תחנה
  601
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 20
  מס׳ תחנה
  602
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 21
  מס׳ תחנה
  5206
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 22
  מס׳ תחנה
  603
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 23
  מס׳ תחנה
  407
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 24
  מס׳ תחנה
  605
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 25
  מס׳ תחנה
  606
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 26
  מס׳ תחנה
  607
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 27
  מס׳ תחנה
  5302
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 28
  מס׳ תחנה
  608
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 29
  מס׳ תחנה
  609
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 30
  מס׳ תחנה
  610
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 31
  מס׳ תחנה
  611
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 32
  מס׳ תחנה
  612
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 33
  מס׳ תחנה
  613
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 34
  מס׳ תחנה
  5317
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 35
  מס׳ תחנה
  5342
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 36
  מס׳ תחנה
  564
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 37
  מס׳ תחנה
  5356
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 38
  מס׳ תחנה
  571
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 39
  מס׳ תחנה
  5319
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 40
  מס׳ תחנה
  5313
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 41
  מס׳ תחנה
  5284
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 42
  מס׳ תחנה
  5281
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 43
  מס׳ תחנה
  5275
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 44
  מס׳ תחנה
  5278
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 45
  מס׳ תחנה
  5280
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 46
  מס׳ תחנה
  5307
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 47
  מס׳ תחנה
  5308
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 48
  מס׳ תחנה
  5311
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 49
  מס׳ תחנה
  1134
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 50
  מס׳ תחנה
  5327
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 51
  מס׳ תחנה
  5334
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 52
  מס׳ תחנה
  5366
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 53
  מס׳ תחנה
  5369
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 54
  מס׳ תחנה
  5376
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 55
  מס׳ תחנה
  5379
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 56
  מס׳ תחנה
  5371
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 57
  מס׳ תחנה
  5394
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 58
  מס׳ תחנה
  5387
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 59
  מס׳ תחנה
  5392
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 60
  מס׳ תחנה
  5391
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 61
  מס׳ תחנה
  1052
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 62
  מס׳ תחנה
  1064
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 63
  מס׳ תחנה
  5444
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 64
  מס׳ תחנה
  914
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 65
  מס׳ תחנה
  5457
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 66
  מס׳ תחנה
  5483
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 67
  מס׳ תחנה
  5524
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 68
  מס׳ תחנה
  640
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 69
  מס׳ תחנה
  5607
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 70
  מס׳ תחנה
  5610
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 71
  מס׳ תחנה
  645
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 72
  מס׳ תחנה
  4218
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 73
  מס׳ תחנה
  3523
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 74
  מס׳ תחנה
  3379
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 75
  מס׳ תחנה
  2246
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 76
  מס׳ תחנה
  2778
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

זכריה הנביא/נריה הנביא

בית שמש

ביום

23/06/2024