תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

185

פרוזדור ירושלים

ירושלים

היכל המשפט/אבא אבן

נווה אילן

מלון נווה אילן
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  1106
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  5200
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  647
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  5603
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 5
  מס׳ תחנה
  638
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 6
  מס׳ תחנה
  910
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 7
  מס׳ תחנה
  5558
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 8
  מס׳ תחנה
  5555
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 9
  מס׳ תחנה
  911
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 10
  מס׳ תחנה
  5548
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 11
  מס׳ תחנה
  5542
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 12
  מס׳ תחנה
  5535
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 13
  מס׳ תחנה
  5536
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 14
  מס׳ תחנה
  5627
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 15
  מס׳ תחנה
  5532
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 16
  מס׳ תחנה
  5525
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

היכל המשפט/אבא אבן

ירושלים

ביום

23/06/2024