תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

189

פרוזדור ירושלים

ירושלים

תחנה תפעולית חניון 4/9

קרית יערים

מרכז לגיל הרך/הרב א.גורדון
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  1509
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  5666
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  155
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  4075
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 5
  מס׳ תחנה
  1232
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 6
  מס׳ תחנה
  1556
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 7
  מס׳ תחנה
  647
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 8
  מס׳ תחנה
  638
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 9
  מס׳ תחנה
  5537
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 10
  מס׳ תחנה
  5541
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 11
  מס׳ תחנה
  5539
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 12
  מס׳ תחנה
  5662
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 13
  מס׳ תחנה
  5538
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 14
  מס׳ תחנה
  5540
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 15
  מס׳ תחנה
  5547
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 16
  מס׳ תחנה
  5545
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 17
  מס׳ תחנה
  5549
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 18
  מס׳ תחנה
  5550
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 19
  מס׳ תחנה
  5552
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

תחנה תפעולית חניון 4/9

ירושלים

ביום

23/06/2024
חלופה 189-13 : י"ם חניון 4/9 - קרית יערים (ללא כניסה לקרית יערים) חלופה 189-15 : י"ם /קרית מדע ב' (הר חוצבים) - קרית יערים