תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

190

פרוזדור ירושלים

קרית יערים

הגר''א/נחלת שלמה

בני ברק

מגדל ויטה/דרך בן גוריון
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  5547
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  5552
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  5551
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  5553
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 5
  מס׳ תחנה
  5546
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 6
  מס׳ תחנה
  5541
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 7
  מס׳ תחנה
  5539
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 8
  מס׳ תחנה
  5662
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 9
  מס׳ תחנה
  5538
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 10
  מס׳ תחנה
  5540
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 11
  מס׳ תחנה
  5543
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 12
  מס׳ תחנה
  5542
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 13
  מס׳ תחנה
  5523
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 14
  מס׳ תחנה
  33432
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 15
  מס׳ תחנה
  21109
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 16
  מס׳ תחנה
  37136
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 17
  מס׳ תחנה
  20055
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 18
  מס׳ תחנה
  23060
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 19
  מס׳ תחנה
  20056
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 20
  מס׳ תחנה
  20057
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 21
  מס׳ תחנה
  20058
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 22
  מס׳ תחנה
  23051
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 23
  מס׳ תחנה
  20059
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 24
  מס׳ תחנה
  23062
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 25
  מס׳ תחנה
  26520
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 26
  מס׳ תחנה
  20207
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 27
  מס׳ תחנה
  21597
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 28
  מס׳ תחנה
  21377
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 29
  מס׳ תחנה
  21230
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 30
  מס׳ תחנה
  21165
  שם תחנה
  הורדה בלבד