תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

191

פרוזדור ירושלים

קרית יערים

מרכז לגיל הרך/הרב א.גורדון

מודיעין עילית

מסילת ישרים/דרך קרית ספר
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  5552
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  5551
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 3
  מס׳ תחנה
  5553
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 4
  מס׳ תחנה
  5546
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 5
  מס׳ תחנה
  5541
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 6
  מס׳ תחנה
  5539
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 7
  מס׳ תחנה
  5662
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 8
  מס׳ תחנה
  5538
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 9
  מס׳ תחנה
  5540
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 10
  מס׳ תחנה
  5543
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 11
  מס׳ תחנה
  5542
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 12
  מס׳ תחנה
  31660
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 13
  מס׳ תחנה
  60352
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 14
  מס׳ תחנה
  65386
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 15
  מס׳ תחנה
  63988
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

מרכז לגיל הרך/הרב א.גורדון

קרית יערים

ביום

23/06/2024