תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

389

אשכול שומרון

עמנואל

חת''ם סופר/נתיב רבבות אפרים

בני ברק

אזור התעשייה
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  63302
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  63298
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 3
  מס׳ תחנה
  63295
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 4
  מס׳ תחנה
  63299
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 5
  מס׳ תחנה
  63286
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 6
  מס׳ תחנה
  63289
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 7
  מס׳ תחנה
  63300
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 8
  מס׳ תחנה
  63290
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 9
  מס׳ תחנה
  63291
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 10
  מס׳ תחנה
  63294
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 11
  מס׳ תחנה
  63304
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 12
  מס׳ תחנה
  61043
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 13
  מס׳ תחנה
  63306
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 14
  מס׳ תחנה
  63313
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 15
  מס׳ תחנה
  63283
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 16
  מס׳ תחנה
  63282
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 17
  מס׳ תחנה
  63227
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 18
  מס׳ תחנה
  39662
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 19
  מס׳ תחנה
  27084
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 20
  מס׳ תחנה
  20165
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 21
  מס׳ תחנה
  20037
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 22
  מס׳ תחנה
  27058
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 23
  מס׳ תחנה
  20094
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 24
  מס׳ תחנה
  22974
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 25
  מס׳ תחנה
  26977
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 26
  מס׳ תחנה
  20056
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 27
  מס׳ תחנה
  27044
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 28
  מס׳ תחנה
  20330
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 29
  מס׳ תחנה
  27088
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 30
  מס׳ תחנה
  27089
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 31
  מס׳ תחנה
  26394
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 32
  מס׳ תחנה
  20200
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 33
  מס׳ תחנה
  21597
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 34
  מס׳ תחנה
  21377
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 35
  מס׳ תחנה
  22980
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 36
  מס׳ תחנה
  26416
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 37
  מס׳ תחנה
  21370
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 38
  מס׳ תחנה
  20155
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 39
  מס׳ תחנה
  20164
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

חת''ם סופר/נתיב רבבות אפרים

עמנואל

ביום

21/07/2024
חלופה 389-13 : עמנואל- בני ברק/ אזור התעשייה(לא נכנס לבני ברק)