תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

424

פרוזדור ירושלים

בית שמש

זכריה הנביא/נריה הנביא

קרית יערים

מרכז לגיל הרך/הרב א.גורדון
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  1325
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  1450
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  1747
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  1331
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 5
  מס׳ תחנה
  1339
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 6
  מס׳ תחנה
  659
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 7
  מס׳ תחנה
  663
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 8
  מס׳ תחנה
  674
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 9
  מס׳ תחנה
  5202
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 10
  מס׳ תחנה
  5657
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 11
  מס׳ תחנה
  1456
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 12
  מס׳ תחנה
  1465
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 13
  מס׳ תחנה
  5315
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 14
  מס׳ תחנה
  5346
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 15
  מס׳ תחנה
  5353
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 16
  מס׳ תחנה
  3557
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 17
  מס׳ תחנה
  5432
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 18
  מס׳ תחנה
  653
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 19
  מס׳ תחנה
  6211
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 20
  מס׳ תחנה
  1064
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 21
  מס׳ תחנה
  914
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 22
  מס׳ תחנה
  5524
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 23
  מס׳ תחנה
  5537
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 24
  מס׳ תחנה
  5541
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 25
  מס׳ תחנה
  5539
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 26
  מס׳ תחנה
  5662
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 27
  מס׳ תחנה
  5538
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 28
  מס׳ תחנה
  5540
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 29
  מס׳ תחנה
  5547
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 30
  מס׳ תחנה
  5545
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 31
  מס׳ תחנה
  5549
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 32
  מס׳ תחנה
  5550
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 33
  מס׳ תחנה
  5552
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

זכריה הנביא/נריה הנביא

בית שמש

ביום

21/07/2024