תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

486

אשכול שומרון

אריאל

מגרש כדורגל

פתח תקווה

עמל/שלמה מיכאליס
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  63946
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  63273
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  63271
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  63253
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 5
  מס׳ תחנה
  63240
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 6
  מס׳ תחנה
  63235
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 7
  מס׳ תחנה
  61374
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 8
  מס׳ תחנה
  63428
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 9
  מס׳ תחנה
  63227
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 10
  מס׳ תחנה
  39662
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 11
  מס׳ תחנה
  39669
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 12
  מס׳ תחנה
  39670
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 13
  מס׳ תחנה
  31320
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 14
  מס׳ תחנה
  32680
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 15
  מס׳ תחנה
  32588
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 16
  מס׳ תחנה
  32648
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 17
  מס׳ תחנה
  36365
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 18
  מס׳ תחנה
  32652
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 19
  מס׳ תחנה
  32647
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 20
  מס׳ תחנה
  39650
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 21
  מס׳ תחנה
  37553
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 22
  מס׳ תחנה
  32727
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 23
  מס׳ תחנה
  38190
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 24
  מס׳ תחנה
  38188
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 25
  מס׳ תחנה
  38301
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 26
  מס׳ תחנה
  35483
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 27
  מס׳ תחנה
  32397
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 28
  מס׳ תחנה
  38283
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 29
  מס׳ תחנה
  39628
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 30
  מס׳ תחנה
  35373
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 31
  מס׳ תחנה
  32271
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 32
  מס׳ תחנה
  34063
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 33
  מס׳ תחנה
  32277
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 34
  מס׳ תחנה
  32259
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 35
  מס׳ תחנה
  32488
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

מגרש כדורגל

אריאל

ביום

23/06/2024