תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

487

אשכול שומרון

בני ברק

אזור התעשייה

קדומים

היובל/הנבל
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  20163
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  20162
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  21730
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  21365
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 5
  מס׳ תחנה
  26402
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 6
  מס׳ תחנה
  22970
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 7
  מס׳ תחנה
  22276
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 8
  מס׳ תחנה
  23039
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 9
  מס׳ תחנה
  27091
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 10
  מס׳ תחנה
  27092
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 11
  מס׳ תחנה
  27085
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 12
  מס׳ תחנה
  27043
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 13
  מס׳ תחנה
  21560
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 14
  מס׳ תחנה
  21372
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 15
  מס׳ תחנה
  20075
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 16
  מס׳ תחנה
  26550
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 17
  מס׳ תחנה
  26554
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 18
  מס׳ תחנה
  21161
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 19
  מס׳ תחנה
  27063
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 20
  מס׳ תחנה
  36553
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 21
  מס׳ תחנה
  32274
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 22
  מס׳ תחנה
  32270
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 23
  מס׳ תחנה
  32267
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 24
  מס׳ תחנה
  32269
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 25
  מס׳ תחנה
  32266
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 26
  מס׳ תחנה
  36899
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 27
  מס׳ תחנה
  37662
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 28
  מס׳ תחנה
  32408
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 29
  מס׳ תחנה
  38243
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 30
  מס׳ תחנה
  31731
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 31
  מס׳ תחנה
  37168
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 32
  מס׳ תחנה
  39686
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 33
  מס׳ תחנה
  37178
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 34
  מס׳ תחנה
  37135
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 35
  מס׳ תחנה
  37017
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 36
  מס׳ תחנה
  37020
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 37
  מס׳ תחנה
  37027
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 38
  מס׳ תחנה
  39690
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 39
  מס׳ תחנה
  37032
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 40
  מס׳ תחנה
  37033
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 41
  מס׳ תחנה
  37035
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 42
  מס׳ תחנה
  30004
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 43
  מס׳ תחנה
  30005
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 44
  מס׳ תחנה
  37041
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 45
  מס׳ תחנה
  39791
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 46
  מס׳ תחנה
  37047
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 47
  מס׳ תחנה
  39717
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 48
  מס׳ תחנה
  63108
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 49
  מס׳ תחנה
  63170
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 50
  מס׳ תחנה
  63180
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 51
  מס׳ תחנה
  63179
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 52
  מס׳ תחנה
  63181
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 53
  מס׳ תחנה
  63185
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 54
  מס׳ תחנה
  63184
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 55
  מס׳ תחנה
  63182
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 56
  מס׳ תחנה
  63183
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 57
  מס׳ תחנה
  63188
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 58
  מס׳ תחנה
  63191
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 59
  מס׳ תחנה
  63436
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 60
  מס׳ תחנה
  63200
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 61
  מס׳ תחנה
  63207
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 62
  מס׳ תחנה
  63203
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 63
  מס׳ תחנה
  63201
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 64
  מס׳ תחנה
  63204
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 65
  מס׳ תחנה
  63206
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 66
  מס׳ תחנה
  63293
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 67
  מס׳ תחנה
  63292
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 68
  מס׳ תחנה
  63581
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 69
  מס׳ תחנה
  63288
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 70
  מס׳ תחנה
  63287
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 71
  מס׳ תחנה
  63285
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 72
  מס׳ תחנה
  63296
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 73
  מס׳ תחנה
  63297
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 74
  מס׳ תחנה
  63301
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 75
  מס׳ תחנה
  63290
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 76
  מס׳ תחנה
  63291
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 77
  מס׳ תחנה
  63294
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 78
  מס׳ תחנה
  63304
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 79
  מס׳ תחנה
  63316
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 80
  מס׳ תחנה
  63319
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 81
  מס׳ תחנה
  63321
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 82
  מס׳ תחנה
  63324
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 83
  מס׳ תחנה
  63328
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 84
  מס׳ תחנה
  63330
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 85
  מס׳ תחנה
  63333
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 86
  מס׳ תחנה
  61250
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

אזור התעשייה

בני ברק

ביום

23/06/2024