תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

614

פרוזדור ירושלים

ירושלים

וולפסון/קפלן

בית שמש

מסוף אליהו הנביא
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  4215
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  6133
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  1786
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  1911
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 5
  מס׳ תחנה
  3109
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 6
  מס׳ תחנה
  3111
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 7
  מס׳ תחנה
  3108
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 8
  מס׳ תחנה
  221
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 9
  מס׳ תחנה
  4216
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 10
  מס׳ תחנה
  647
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 11
  מס׳ תחנה
  638
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 12
  מס׳ תחנה
  5523
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 13
  מס׳ תחנה
  5482
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 14
  מס׳ תחנה
  5456
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 15
  מס׳ תחנה
  5453
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 16
  מס׳ תחנה
  5443
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 17
  מס׳ תחנה
  1067
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 18
  מס׳ תחנה
  5389
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 19
  מס׳ תחנה
  5393
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 20
  מס׳ תחנה
  5388
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 21
  מס׳ תחנה
  5336
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 22
  מס׳ תחנה
  5331
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 23
  מס׳ תחנה
  5328
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 24
  מס׳ תחנה
  5291
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 25
  מס׳ תחנה
  1133
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 26
  מס׳ תחנה
  563
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 27
  מס׳ תחנה
  5286
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 28
  מס׳ תחנה
  5310
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 29
  מס׳ תחנה
  5316
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 30
  מס׳ תחנה
  5318
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 31
  מס׳ תחנה
  572
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 32
  מס׳ תחנה
  5341
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 33
  מס׳ תחנה
  573
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 34
  מס׳ תחנה
  574
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 35
  מס׳ תחנה
  575
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 36
  מס׳ תחנה
  576
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 37
  מס׳ תחנה
  577
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 38
  מס׳ תחנה
  578
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 39
  מס׳ תחנה
  579
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 40
  מס׳ תחנה
  580
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 41
  מס׳ תחנה
  581
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 42
  מס׳ תחנה
  582
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 43
  מס׳ תחנה
  583
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 44
  מס׳ תחנה
  584
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 45
  מס׳ תחנה
  585
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 46
  מס׳ תחנה
  5221
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 47
  מס׳ תחנה
  5205
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 48
  מס׳ תחנה
  598
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 49
  מס׳ תחנה
  5223
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 50
  מס׳ תחנה
  599
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 51
  מס׳ תחנה
  600
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 52
  מס׳ תחנה
  5220
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 53
  מס׳ תחנה
  4229
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 54
  מס׳ תחנה
  5199
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 55
  מס׳ תחנה
  635
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 56
  מס׳ תחנה
  1322
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 57
  מס׳ תחנה
  1893
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

וולפסון/קפלן

ירושלים

ביום

25/02/2024