תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

615

פרוזדור ירושלים

ירושלים

ת. מרכזית ירושלים קומה 3/רציפים

בית שמש

מסוף דרך חיים
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  4170
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  647
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  638
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 4
  מס׳ תחנה
  5523
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 5
  מס׳ תחנה
  5482
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 6
  מס׳ תחנה
  5456
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 7
  מס׳ תחנה
  5453
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 8
  מס׳ תחנה
  5443
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 9
  מס׳ תחנה
  1067
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 10
  מס׳ תחנה
  5389
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 11
  מס׳ תחנה
  5393
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 12
  מס׳ תחנה
  5388
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 13
  מס׳ תחנה
  5395
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 14
  מס׳ תחנה
  5370
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 15
  מס׳ תחנה
  5378
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 16
  מס׳ תחנה
  5377
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 17
  מס׳ תחנה
  5368
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 18
  מס׳ תחנה
  5367
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 19
  מס׳ תחנה
  5339
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 20
  מס׳ תחנה
  5335
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 21
  מס׳ תחנה
  5331
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 22
  מס׳ תחנה
  5328
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 23
  מס׳ תחנה
  5291
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 24
  מס׳ תחנה
  1133
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 25
  מס׳ תחנה
  563
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 26
  מס׳ תחנה
  5286
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 27
  מס׳ תחנה
  5309
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 28
  מס׳ תחנה
  5306
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 29
  מס׳ תחנה
  5305
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 30
  מס׳ תחנה
  5279
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 31
  מס׳ תחנה
  5276
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 32
  מס׳ תחנה
  5282
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 33
  מס׳ תחנה
  5316
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 34
  מס׳ תחנה
  5318
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 35
  מס׳ תחנה
  614
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 36
  מס׳ תחנה
  5361
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 37
  מס׳ תחנה
  3557
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 38
  מס׳ תחנה
  5426
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

ת. מרכזית ירושלים קומה 3/רציפים

ירושלים

ביום

23/06/2024