תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

616

פרוזדור ירושלים

ירושלים

תחנה תפעולית חניון 4/9

בית שמש

שדרות האמוראים/תלמוד ירושלמי
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  1509
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  1685
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  102
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  647
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 5
  מס׳ תחנה
  638
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 6
  מס׳ תחנה
  5443
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 7
  מס׳ תחנה
  1067
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 8
  מס׳ תחנה
  562
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 9
  מס׳ תחנה
  5650
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 10
  מס׳ תחנה
  5309
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 11
  מס׳ תחנה
  5654
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 12
  מס׳ תחנה
  1466
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 13
  מס׳ תחנה
  1457
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 14
  מס׳ תחנה
  1299
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 15
  מס׳ תחנה
  6217
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 16
  מס׳ תחנה
  1325
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 17
  מס׳ תחנה
  1449
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 18
  מס׳ תחנה
  1447
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 19
  מס׳ תחנה
  1442
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 20
  מס׳ תחנה
  1695
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 21
  מס׳ תחנה
  1696
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 22
  מס׳ תחנה
  1632
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

תחנה תפעולית חניון 4/9

ירושלים

ביום

21/07/2024
חלופה 616-13 :י"ם קרית מדע/שירת דבורה- בית שמש שדרות האמוראים חלופה 616-14 :י"ם קרית מדע/שירת דבורה- בית שמש שדרות האמוראים (דרך היציאה מהעיר) חלופה 616-15 : י"ם / קרית מדע ב'(הר חוצבים) - שדרות האמוראים/תלמוד ירושלמי