תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

617

פרוזדור ירושלים

ירושלים

תחנה תפעולית חניון 4/9

בית שמש

מסוף אליהו הנביא
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  1509
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  1896
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  5667
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  155
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 5
  מס׳ תחנה
  4075
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 6
  מס׳ תחנה
  1232
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 7
  מס׳ תחנה
  1556
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 8
  מס׳ תחנה
  647
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 9
  מס׳ תחנה
  5482
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 10
  מס׳ תחנה
  5443
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 11
  מס׳ תחנה
  5383
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 12
  מס׳ תחנה
  562
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 13
  מס׳ תחנה
  5650
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 14
  מס׳ תחנה
  5317
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 15
  מס׳ תחנה
  5342
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 16
  מס׳ תחנה
  564
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 17
  מס׳ תחנה
  5356
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 18
  מס׳ תחנה
  572
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 19
  מס׳ תחנה
  5341
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 20
  מס׳ תחנה
  1466
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 21
  מס׳ תחנה
  1458
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 22
  מס׳ תחנה
  582
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 23
  מס׳ תחנה
  583
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 24
  מס׳ תחנה
  584
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 25
  מס׳ תחנה
  585
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 26
  מס׳ תחנה
  5221
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 27
  מס׳ תחנה
  5205
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 28
  מס׳ תחנה
  598
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 29
  מס׳ תחנה
  599
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 30
  מס׳ תחנה
  600
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 31
  מס׳ תחנה
  5220
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 32
  מס׳ תחנה
  4229
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 33
  מס׳ תחנה
  5199
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 34
  מס׳ תחנה
  635
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 35
  מס׳ תחנה
  1322
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 36
  מס׳ תחנה
  1893
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

תחנה תפעולית חניון 4/9

ירושלים

ביום

23/06/2024
חלופה 617-15 : י"ם-קרית מדע ב - מסוף אליהו הנביא חלופה 617-17 : גן הורדים / זוסמן - מסוף אליהו הנביא חלופה 617-19 : י"ם/ קרית מדע ב' (הר חוצבים) - מסוף אליהו הנביא