תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

621

פרוזדור ירושלים

ירושלים

מסוף הר הצופים/בנימין מזר

בית שמש

זכריה הנביא/שדרות האמוראים
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  1366
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  1365
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  1369
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  1431
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 5
  מס׳ תחנה
  1434
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 6
  מס׳ תחנה
  394
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 7
  מס׳ תחנה
  1854
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 8
  מס׳ תחנה
  3637
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 9
  מס׳ תחנה
  2987
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 10
  מס׳ תחנה
  638
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 11
  מס׳ תחנה
  5443
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 12
  מס׳ תחנה
  1037
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 13
  מס׳ תחנה
  5389
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 14
  מס׳ תחנה
  5396
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 15
  מס׳ תחנה
  1373
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 16
  מס׳ תחנה
  5433
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 17
  מס׳ תחנה
  5360
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 18
  מס׳ תחנה
  5356
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 19
  מס׳ תחנה
  572
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 20
  מס׳ תחנה
  1661
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 21
  מס׳ תחנה
  1466
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 22
  מס׳ תחנה
  1457
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 23
  מס׳ תחנה
  1299
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 24
  מס׳ תחנה
  5193
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 25
  מס׳ תחנה
  5201
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 26
  מס׳ תחנה
  1356
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 27
  מס׳ תחנה
  660
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 28
  מס׳ תחנה
  1340
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 29
  מס׳ תחנה
  1746
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 30
  מס׳ תחנה
  1451
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 31
  מס׳ תחנה
  1323
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

מסוף הר הצופים/בנימין מזר

ירושלים

ביום

23/06/2024