תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

960

אשכול שומרון

אריאל

נווה שאנן/בית אל

אריאל

ביה''ס עליזה בגין/הפסגה
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  61297
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  61298
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  63425
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  63097
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 5
  מס׳ תחנה
  63267
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 6
  מס׳ תחנה
  63254
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 7
  מס׳ תחנה
  63400
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 8
  מס׳ תחנה
  63251
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 9
  מס׳ תחנה
  63257
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 10
  מס׳ תחנה
  65254
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 11
  מס׳ תחנה
  65255
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 12
  מס׳ תחנה
  65256
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 13
  מס׳ תחנה
  63269
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 14
  מס׳ תחנה
  63265
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 15
  מס׳ תחנה
  63263
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 16
  מס׳ תחנה
  63410
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 17
  מס׳ תחנה
  63098
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 18
  מס׳ תחנה
  63248
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 19
  מס׳ תחנה
  63424
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 20
  מס׳ תחנה
  63239
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 21
  מס׳ תחנה
  63244
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 22
  מס׳ תחנה
  63401
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 23
  מס׳ תחנה
  63411
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 24
  מס׳ תחנה
  63409
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 25
  מס׳ תחנה
  65258
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 26
  מס׳ תחנה
  65259
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 27
  מס׳ תחנה
  65263
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

נווה שאנן/בית אל

אריאל

ביום

23/06/2024